Durant el 2011, més de 3.400 persones van demanar protecció internacional a Espanya. D'aquestes només una de cada quatre el va aconseguir. Des de la comissió catalana d'ajuda al refugiat denuncien que es deu a les polítiques restrictives imposades pel govern espanyol per controlar el flux migratori. Per exemple, asseguren que l'any passat 28 persones procedents de Síria els van exigir un visat de trànsit aeroportuari. Una normativa que es va aprovar 48 hores després d'aterrar. ESTEL·LA PAREJA, directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat "Estem parlant de 28 persones i al cap de 48 hores se'ls posa aquesta exigència per evitar que mentre estiguin aquí poguessin sol·licitar l'asil exigint-los ek visat que han de demanar a les autoritats de qui estan fugint." Les més de dues mil persones que no van obtenir la protecció no van retornar al seu país d'origen i es van quedar sense cap documentació. Una situació irregular des del punt de vista administratiu que fa, que en alguns casos, acabin en un centre d'internament per a estrangers. "Poden ser retinguts en un cie i extradits al seu país violant el principi de no devolució de les persones refugiades" Si no les traslladen de nou al seu país, amb la situació actual de crisi, acaben entrant en el cercle de l'exclusió social. Veient d'aquesta situació, la comissió catalana d'ajuda al refugiat assegura que cal reforma la protecció d'aquestes persones arreu de l'Estat.

Del 47,3 milions de persones que en l’actualitat es troben en situació de desplaçament forçat, més del 90% són acollides a països en via de desenvolupament. La CEAR denuncia que davant d’aquest elevat nombre de persones necessitades de protecció internacional al món, diuen, els països de la Unió Europea, Espanya inclosa, estan implementant una sèrie de polítiques de controls de fluxes migratoris, que a la pràctica estan dificultant molt l’arribada a territori europeu de les persones refugiades i el dret d’asil.

Durant el 2011, més de 3.400 persones van demanar protecció internacional a Espanya. D’aquestes, una de cada quatre  el va aconseguir.