El passatge de Lluís Pellicer va ser el primer a ser remodelat a la ciutat fa 25 anys. Ara els veïns i comerciants hi reclamen una intervenció perquè en aquest temps alguns dels elements s'han anat deteriorant. En el passatge, hi destaca la presència d'oficis tradicionals i l'oferta gastronòmica, però els veïns asseguren que l'estat de conservació el desmereix. Els escocells dels arbres estan malmesos, les voreres s'aixequen en alguns punts i la calçada té forats. MIQUEL CASTELLS, president dels Amics del Passatge de Lluís Pellicer "Necessita una important intervenció, també des del punt de vista estètic. Cal assenyalar que en el decurs d'aquests anys s'han instal·lat tres tipus de barreres arquitectòniques, que són jardineres, boles de pedra i barres de ferro." A més, alguns elements no compleixen els requeriments actuals. Els preocupa especialment l'alçària de les voreres, que dificulta la mobilitat de les persones grans. També demanen que s'hi canviï l'enllumenat, s'hi anivelli el sòl, es pavimenti de nou i se'n suprimeixin les barreres arquitectòniques. MIQUEL CASTELLS, president dels Amics del Passatge de Lluís Pellicer "Vam rebre una carta de l'Ajuntament que es comprometien a fer-hi una intervenció, netejar la cara, amb un pressupost de 7.000 €. Això és totalment insuficient." Els Amics del Passatge diuen que el districte es va comprometre a fer-hi una remodelació, malgrat que no saben quan es farà perquè l'Administració considera prioritari intervenir en altres passatges en què encara no s'ha actuat. Els veïns i comerciants creuen que la millora és clau per projectar-hi l'ambient de proximitat, que l'oferta gastronòmica podria potenciar. MARC ROCA, restaurant Blau "Que hi hagués l'opció de menjar aquí fora amb algunes taules i donar més un ambient així com de barri, oi? És dels petits espais que queden per aquí en el que no sembla que siguem a prop de la Diagonal ni a prop de Muntaner." Els veïns hi estan d'acord i han demanat a l'Ajuntament que els deixi obrir els divendres i dissabtes fins a la mitjanit com a prova pilot.