La fundadora de l’Institut Jane Goodall ha volgut conscienciar els ciutadans de la importància del reciclatge dels telèfons mòbils que estan en desús. Amb la recollida gratuïta que promou la campanya, es reutilitzen els aparells i es redueix la demanda dels elements que els componen. D’aquesta manera, es reciclen els elements útils i es tracten adequadament els materials tòxics per evitar la contaminació del medi ambient.

L’explotació del coltan

El coltan i la casiterita són dos minerals que fan possible la tecnologia dels telèfons mòbils, ordinadors, i altres aparells electrònics. L’entitat denuncia que a la República Democràtica del Congo la mineria il·legal explota mà d’obra infantil per aconseguir grans quantitats d’aquest minerals. A banda de provocar greus conflictes bèl·lics i milions de víctimes i refugiats destrueix l’habitat natural on viuen moltes especies de ximpanzés i goril·les.

Des de l’inici de la campanya s’han pogut recollir a tot l’Estat espanyol més de 27.000 mòbils.