La descoberta s’ha publicat a la portada de la revista ‘Cancer Research’ en la qual s’explica com el fàrmac Ibrutinib, fins ara utilitzat per tractar algunes leucèmies i limfomes, també serveix pel càncer de pàncrees. Els metges van provar l’administració del fàrmac com una monoteràpia i en combinació amb la quimioteràpia habitual en pacients amb tumors de pàncrees i en tots dos casos van millorar la supervivència dels ratolins. Amb aquesta investigació, dirigida per la doctora Laura Soucek, s’ha obert la porta a un nou enfocament terapèutic per a altres patologies. Una de les conclusions que s’han obtingut és que el medicament ajuda la quimioteràpia a fer efecte: “La quimioteràpia no arriba a les cèl·lules tumorals i el fàrmac en debilita la cuirassa, la fa més fina i la quimioteràpia hi arriba”, ha dit Soucek. Com que el fàrmac no és nou i ja ha passat tots els tests de toxicitat, podrà arribar als pacients aquest mateix any.

Els resultats de la investigació són preclínics perquè de moment només s’han provat amb ratolins, però obre la porta a aplicar-lo en un futur en pacients amb càncer de pàncrees. Aquesta malaltia tenen actualment una escassa resposta al tractament i una supervivència molt baixa.