Metropolis es va crear l’any 1985 amb un objectiu: crear un espai de debat sobre les problemàtiques que afecten les ciutats de més d’un milió d’habitants. Qüestions com, per exemple, la governança, el desenvolupament de les grans àrees urbanes o el benestar dels ciutadans.

El tema principal d’aquest any ha estat l’urbanisme, i és per aquesta raó que s’ha creat una Aliança per a la Innovació Urbana. El pacte servirà per intercanviar experiències i solucions en matèries d’urbanisme entre els països que formen part de la xarxa.

A més, també s’ha desenvolupat un Fons Mundial de Ciutats. Un instrument que servirà per finançar projectes urbans a les ciutats en desevolupament.