Foto: Vinicius "amnx" Amano

L’envelliment de les persones amb addiccions és constant en els darrers 10 anys. Ho constata Projecte Home, que assegura que l’edat mitjana de les persones ateses ha passat dels 37 anys el 2012 als 44 anys el 2022. L’ONG assegura que l’edat més avançada comporta més recorregut en el consum de substàncies, agreuja la salut de les persones i requereix adaptar-ne el tractament. En total, l’any passat l’entitat va atendre 1.486 persones en els programes i serveis d’atenció i tractament de les addiccions.

L’augment de l’edat, un repte del sector

L’augment de l’edat de les persones en tractament d’addiccions és un dels reptes principals a què l’ONG haurà de fer front en els propers anys. “Creiem que seguirà augmentant l’edat de les persones que atenem” explica Cristina Vidal, directora tècnica de Projecte Home. Això obliga a adaptar els programes de tractament a aquests perfils més envellits: “Demanen més flexibilitat i respostes més adaptades”.

Estem parlant de persones que hi arriben molt castigades, amb moltes conseqüències de salut,
situació sociolaboral i d’afectació en les relacions familiars”
Cristina Vidal, directora tècnica de Projecte Home

El procés de reinserció és més difícil perquè augmenten els anys de desconnexió del mercat laboral o bé perquè l‘estat de salut és pitjor. També són persones que tenen diferències importants en el suport familiar perquè n’hi ha que depenen de progenitors de més de 80 anys o bé que tenen fills de poc més de 20. “Són acompanyants que no poden oferir la mateixa estabilitat que uns pares de mitjana edat” argumenta Vidal.

La cocaïna, substància principal en homes, i l’alcohol, en dones

Entre les persones ateses el 2022, el 82 % van ser homes i el 17 %, dones, una xifra que mostra que les dones tenen menys accés als tractaments per combatre les addiccions. Els perfils per sexes són diferenciats. Mentre que en els homes la cocaïna provoca prop del 50 % de les demandes d’ajuda i l’alcohol un 38 %, en les dones l’ordre s’inverteix i l’alcohol és el responsable de fins a un 62,5 % de les demandes d’ajuda, mentre que la cocaïna se situa en un 32,7 % dels casos.

D’altra banda, la patologia dual, és a dir, quan hi ha un trastorn mental a més d’addicció, en el cas de les dones arriba al 61 %. En canvi, els homes la xifra es redueix considerablement, representa el 30 %.

Creix el consum de videojocs i apostes en línia entre els més joves

Pel que fa a les dades d’adolescents i joves, també són majoria els nois atesos, el 83,1 % respecte al 16,9 % de noies. Pel que fa a la conducta addictiva o la substància més consumida, el cànnabis és la primera amb el 58,4 % dels casos que demanden ajuda.

El segon lloc hi ha les addiccions de comportament, com el consum de videojocs, les compres compulsives i les apostes en línia, que ha augmentat un 13 % respecte el 2021, fins a representar el 20,8 % dels casos. Aquestes addiccions de comportament afecten més els menors (28,6 %) que no pas els majors d’edat (10 %).

Una altra qüestió que preocupa és que entre els més joves, un de cada dos suma a l’addicció una patologia mental. Segons expliquen els experts, el consum de substàncies o altres addiccions són la cara visible d’altres problemàtiques com el fracàs escolar, relacions difícils amb la família, aïllament social i conductes sexuals de risc.

Concert solidari per Sant Jordi a L’Auditori

La vigília de Sant Jordi, el 22 d’abril, L’Auditori acollirà un concert solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) en benefici del Projecte Home. Tota la recaptació es destinarà als programes de tractament i prevenció de les addiccions. Sota la batuta de Manel Valdivieso, la JONC interpretarà ‘Albada’ amb peces de Strauss, Toldrà, Guinjoan. El plat fort serà el concert per a violí amb Joel Bardolet.