L’any 2021, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va demanar una auditoria de les comissaries de la Guàrdia Urbana per comprovar la “idoneïtat” de les instal·lacions, tant per als treballadors com per als usuaris. David Bondia ha presentat l’informe amb les conclusions extretes arran de visitar 13 dels equipaments durant els mesos de novembre i desembre del 2021. Un dels punts que ha detectat és la manca de seguretat de com a mínim tres o quatre unitats territorials.

Edificis preexistents i poc funcionals

El problema principal, d’on rauen la majoria de les mancances detectades, és que bona part de les comissaries estan ubicades en edificis preexistents que “no tenen una estructura coherent amb els serveis que presten“. De fet, asseguren que tampoc no són funcionals per a l’atenció als ciutadans.

Diuen que el fet que aquest edificis hagin quedat obsolets dificulta que els agents puguin desenvolupar les serves tasques amb comoditat, garanties i seguretat: “És difícil preservar la intimitat quan es vol fer alguna denúncia”, un fet que asseguren va en contra de la imatge de proximitat que ha de tenir la GUB.

Edifici de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana

Però més enllà del bon desenvolupament de la feina, David Bondia ha alertat que algunes comissaries no són prou segures. En alguns casos han observat que, tot i que disposen de càmeres de videovigilància exteriors, no hi ha instal·lades pilones o altres elements per protegir els edificis. D’altra banda, també han detectat una manca en la delimitació d’accés a zones restringides dins de les comissaries. Per això, recomanen protegir tots els edificis policials davant de possibles riscos i amenaces per tal de garantir la seguretat dels agents. Aquest és un fet important “estant en alerta 4”, ha destacat.

Millora de les àrees per a les persones detingudes i elaboració d’un protocol mèdic

Una part significativa de les queixes recollides per la Sindicatura de Greuges és, diuen, “el tracte inadequat per part de la Guàrdia Urbana”. Per aquest motiu han posat sota la lupa als protocols establerts per a la custodia dels detinguts.

Des de juliol del 2021 totes les persones detingudes per la Guàrdia Urbana, excepte les detencions per trànsit, són portades a la comissaria dels Mossos d’Esquadra que hi ha a la travessera de les Corts. La Sindicatura hi ha detectat alguna irregularitat com, per exemple, la falta d’adequació d’alguna de les sales o la manca de càmeres de seguretat en alguns espais.

En aquest mateix àmbit, el síndic ha demanat l’elaboració d’un protocol mèdic compartit a totes les comissaries que garanteixi la seguretat i la privacitat de les persones detingudes.

Mesures positives que s’han implementat

Durant la seva auditoria, la Sindicatura de Greuges també ha detectat algunes mesures positives que ja s’estan implementant a la Guàrdia Urbana com, per exemple, els avenços en la feminització del cos (en la convocatòria de l’any 2020, el 40 % de les vacants es van cobrir per dones), o la incorporació al cos de persones de perfils ètnics diversos.

Altres millores detectades són la implementació d’un model de policia de proximitat, la incorporació de desfibril·ladors als nous cotxes patrulla i la incorporació, com un element més en la uniformitat dels agents, de les càmeres unipersonals.