(ACN) El Departament de Drets Socials escurçarà el termini de tramitació dels títol de família monoparental. El síndic de greuges va demanar que estudiés la possibilitat de retallar el termini actual, ja que la institució havia rebut queixes de famílies derivades de la demora en les tramitacions de les sol·licituds d’alta o de renovació dels títols. Per resoldre aquest procediment, el departament disposa de sis mesos, un termini que, a criteri de la síndica, és “excessiu”. A més, suposa una situació “especialment preocupant” des de la perspectiva de gènere, atès que la majoria de sol·licitants són dones amb un risc de pobresa més elevat. El títol proporciona descomptes en l’ús del transport públic o bé reduccions en el pagament de tributs.

El departament reconeix els retards

Drets Socials ha reconegut els retards, derivats de la pandèmia de la covid, i ha comunicat al síndic que el seu objectiu és “agilitar la gestió” d’aquests títols perquè “no calgui cap modificació de la normativa”, i que ja s’estan impulsant canvis estructurals per obtenir el títol en un termini molt breu. També ha traslladat la seva voluntat que els avantatges i les bonificacions “siguin aplicables des del primer moment”.

Per tot això, s’ha posat en marxa un pla pilot de descentralització a les oficines del territori amb l’objectiu que es puguin resoldre els expedients presencialment i de manera més àgil per tal de donar un millor servei.