Hi ha 115 persones identificades com a responsables i treballadors d’aquests centres, a més de 44 clients. En el moment de l’operació, bona part d’ells estaven rebent serveis de caràcter sexual. Guàrdia Urbana i Mossos van aixecar acta als 40 locals dels nou districtes de Barcelona. A resultes de la inspecció es van comptabilitzar 65 infraccions administratives entre lleus i greus per diverses irregularitats. Les més freqüents, no disposar de llicència d’activitat de massatges, absència de fulls de reclamació, manca de seguretat a les instal·lacions i incompliments en relacions laborals, seguretat social i salut laboral. Els investigadors han fet arribar qüestionaris a les treballadores dels locals, per detectar possibles situacions d’explotació sexual.

L’operatiu es va iniciar a les sis de la tarda d’aquest dimarts, i va mobilitzar prop de 300 agents entre efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. També hi van participar inspectors de treball i seguretat social i treballadors socials. L’operació es va fer perquè en els darrers mesos s’havia notat un repunt de l’activitat d’aquests locals, que ofereixen massatges que incorporen serveis sexuals aliens a l’activitat reglada prevista. Es va escorcollar un total de 40 locals als nou districtes de la ciutat.