Ambdues institucions s’han coordinat amb els respectius col·legis de Madrid, ja que la causa es jutja a l’Audiència Nacional. D’aquest manera volen fer un assessorament global en tots els aspectes jurídics que siguin necessaris en tots els processos que es puguin obrir.

Els telèfons de contacte per a les víctimes que necessitin aquest servei són:

ICAB: 93 496 18 80 o 93 422 15 45

ICPB: 93 421 41 50 (ext 2) o el correu electrònic turno.especial.victimas@icpb.es