pla actuació catastrofe hospital vall hebron

(ACN/Redacció) L’Hospital de la Vall d’Hebron ha preparat un pla de coordinació intrahospitalària per poder donar una resposta ràpida, eficaç i protocol·litzada en cas de catàstrofe amb múltiples afectats, com per exemple un accident de tren o avió, en una planta química o un atemptat. El protocol estarà en coordinació i comunicació contínua amb el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) o el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) i unifica els plans d’actuació existents a l’Hospital General, l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, i l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona.

A més, dedica una atenció especial a la intervenció de psiquiatria, atenció a la ciutadania i treball social per tal de proporcionar una intervenció psicosocial tan aviat com sigui possible als afectats directes i indirectes.

Quan s’activa el protocol?

Està pensat per a grans accidents o catàstrofes, però el pla posa una xifra mínima per activar-se: “En un hospital terciari com el nostre, que pot atendre unes 120 visites urgents a traumatologia en un dia ordinari, com a criteri general s’activarà el pla si arriben 12 pacients per a assistència immediata o bé 60 pacients en un període de quatre a sis hores“, exposa la Dra. Marilyn Riveiro, coordinadora de Crítics de Vall d’Hebron. Això és quan arribin a urgències sobtadament el 10 % del total de pacients habituals d’un dia normal amb necessitat d’assistència immediata o bé el 50 % del total de pacients que s’atenen en un dia i acudeixen en un 20 % de temps (el que serien de quatre a sis hores).

Línies mestres d’actuació amb una cadena de comandaments

Contrastada la veracitat de l’alerta amb el SEM O CECAT, el cap de guàrdia del Vall d’Hebron és qui activa el pla d’actuació i avisa el director assistencial i els responsables de guàrdia del Servei d’Urgències de l’Hospital General, l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats i/o l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona perquè redistribueixin els recursos humans i materials de la manera més adient.

Un cop en marxa, un comitè en farà seguiment en temps real, amb responsables de diversos departaments i especialitats, sempre en contacte amb el SEM, per tal de decidir possibles reubicacions de pacients prèviament ingressats per absorbir els ferits.

La intervenció psicosocial a víctimes i familiars

A l‘arribada dels ferits, se’ls classificarà i se’ls identificarà amb un braçalet de color (vermell, groc i verd) en funció de la gravetat, que correspondrà a un circuit i àrea de l’hospital habilitada perquè rebin l’atenció més adient en cada cas.

El pla reservarà espais per atendre els familiars o acompanyants de les víctimes, com una sala d’acollida, consultes habilitades per entrevistes individuals i/o familiars i sales per reunions i coordinació del personal intervinents. Els atendran equips multidisciplinaris amb professionals de psiquiatria, atenció a la ciutadania, treball social i altres àmbits relacionats. Es prioritzaran segons la gravetat de cada cas i es donarà prioritat, per exemple, a infants sense acompanyants i persones de la tercera edat i discapacitades. Si cal, es derivaran a urgències de psiquiatria.