L’Hospital Vall d’Hebron ha presentat un espai pioner que concentra tot l’equipament necessari per atendre les víctimes de politraumatismes greus de manera urgent. Anomenat Trauma Center, està situat a la planta menys 1 de l’Hospital de Traumatologia Rehabilitació i Cremats, i té una superfície de 814 m².

Les noves dependències permeten abordar d’una manera diferent les necessitats dels pacients, ja que tots els recursos s’aglutinen en un mateix àmbit, sense haver-los de traslladar per diferents llocs del recinte hospitalari. “Es minimitzen els trasllats i també el temps d’actuació. Els pacients rebran totes les proves diagnòstiques i el tractament de xoc sempre dins d’un marge de 50 m², i s’eviten així desplaçaments dins l’hospital, que són un risc”, afirma Jordi Selga, metge adjunt del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

El Vall d’Hebron atén cada any una mitjana de 300 persones amb politraumatismes greus que requereixen una atenció d’urgència.

Accidents de cotxe, moto… i ala delta

Les instal·lacions tenen una sala PPT on s’estabilitza el pacient i un espai addicional per atendre un segon pacient amb politraumatisme greu de manera simultània. Hi ha un nou TAC que funciona les 24 h i que ajuda a fixar l’estratègia de tractaments per als pacients que arriben greus. Habitualment es tracta de persones que han patit un accident de cotxe, moto o d’ala delta.

L’espai té també dos quiròfans, un híbrid, que permet tractar pacients amb sagnats posttraumàtics no controlats per aturar les hemorràgies i evitant trasllats intrahospitalaris. A més a més, hi ha sis box, una sala d’observació, dues sales de triatge i una sala de guixos.

Miguel Ángel González, del Servei de d’Anestesiologia i Reanimació de l’hospital, explica que “es millora el temps per les accions prioritàries als pacients politraumàtics greus millorant el seu pronòstic. Les causes més freqüents de mort en aquests malalts són el xoc hemorràgic i el traumatisme cranioencefàlic greu”.

En aquest centre hi treballen vuit professionals d’infermeria per torn amb una formació específica per atendre aquests pacients, a banda dels metges especialistes.