Ni consumidors d’heroïna ni fumadors de cànnabis. L’informe 2012 de l’Observatori Projecte Home sobre el perfil dels drogodependents trenca el mite que aquestes són les principals addiccions i mostra, per primera vegada amb xifres, quines són les característiques socioeconòmiques i demogràfiques de les persones addictes a les substàncies. Tal com va alertar el Projecte en l’informe de l’any passat, l’addicció més nombrosa és la que té a veure amb l’alcohol (41,7%) i el consumidor habitual és una persona casada, amb uns 20 anys de consum abans d’iniciar el tractament per l’acceptació social del consum i la dificultat en la presa de consciència del problema. La mitjana d’edat és de 42 anys, la majoria són homes amb problemes familiars i de parella, i més d’un terç  té la feina com a principal font d’ingressos.

Els usuaris atesos que més augmenten i se situen com a segon perfil són les persones que consumeixen principalment cocaïna (31,4%). La majoria són homes amb una mitjana d’edat de 35 anys i el 50% té feina. Un 62,7% són solters i tenen problemes familiars o amb la parella, en cas que en tinguin. La mitjana de temps de consum abans d’iniciar el tractament és, en aquests casos, de 11,5 anys i la majoria de persones ateses viuen en ciutats.

El tercer perfil és el de persones addictes a l’heroïna (5,1%) i altres substàncies (12%). Es tracta majoritàriament d’homes que viuen en entorns inestables, no tenen feina i perceben els ingressos de la família, les pensions i l’ajuda social. Aquest perfil que, per contra de la percepció social, és minoritari, trenca el mite que la majoria de consumidors de drogues siguin poliaddictes i d’un estrat social baix. Les persones que consumeixen heroïna tenen problemes amb la justícia en un 65% dels casos i són les que més participen en programes de desintoxicació o de manteniment (amb metadona). En aquest cas, la mitjana de temps de consum és d’entre 12 i 14 anys abans de demanar ajuda professional.

Per acarbar, els consumidors de cànnabis (7%) són majoritàriament homes solters (quasi nou de cada 10), que tenen 26 anys de mitjana i consumeixen uns 10 anys abans d’intentar desintoxicar-se. Una bona part d’aquests joves conviuen amb la família, no tenen problemes familiars i perceben els ingressos de la família i els companys.

L’estudi destaca com una bona notícia el fet que el nombre de persones afectades per VIH o sida s’ha reduït substancialment durant els darrers anys fins a arribar a un 4,2%, en part perquè la forma de consumir les drogues per la via injectada s’ha convertit en minoritària i ha donat pas a la via oral, la nasal i la inhalada. L’anàlisi alerta també que, tot i que la majoria d’addiccions es detecten entre homes (un 91% enfront un 9% de dones), existeix un problema en l’accés als tractaments de desintoxicació per a dones. El Projecte Home alerta de la necessitat d’oferir opcions més adaptades a aquesta demanda per evitar que hi hagi una invisibilitat de les addiccions femenines.

L’informe de 2012 del Projecte Home és el primer que s’ha elaborat fins ara, en col·laboració amb l’Obra Social La Caixa amb l’objectiu de contextualitzar el problema de la drogodependència i millorar-ne la detecció i la prevenció. Per portar a terme l’anàlisi s’ha realitzat una mostra entre 2.910 persones ateses en centres del Projecte Home, als quals s’ha realitzat una entrevista. El projecte va atendre l’any passat més de 1.900 casos a Catalunya i 3.900 persones van participar en diverses activitats preventives.