Solà ha dit que un dels problemes mediambientals més importants que pateix Barcelona són els nivells elevats de contaminació ambiental. Considera que aplicar mesures puntuals ajuda a pal·liar aquest efecte, però troba a faltar una política més decidida en el control d’emissions en què en la limitació de la circulació del vehicle privat. Acusa les administracions de voler aplicar polítiques a curt termini que no permeten aplicar un un canvi de fons.

Pel que fa a la contaminació causada per la presència de creuers al port, la presidenta de Greenpeace assegura que el turisme massiu acaba generant un problema mediambiental.  “Calen mesures molt ben gestionades, perquè el turisme massiu no és el que més ajuda al medi ambient”, ha dit.