Els districtes de Gràcia i les Corts no tenen cap parc totalment accessible. Són els únics de Barcelona que es troben en aquesta situació, tot i que tots dos tenen una població infantil de més de 10.000 habitants. En concret, Gràcia té 14.859 menors de 15 anys i les Corts, 10.781. Les famílies, en cas que ho necessitin, han de desplaçar-se a altres districtes de la ciutat per poder anar a zones de lleure infantil inclusives.

De moment, les previsions municipals només resoldran la situació de Gràcia, on s’ha projectat una àrea de jocs 100 % accessible a la plaça d’Elisa Antonella. Aquest és un dels 10 parcs nous que ha previst l’Ajuntament i que s’enllestiran el 2024. En canvi, a les Corts no hi ha calendari. Tot i això, l’Ajuntament assegura que s’adaptaran alguns parcs ja existents per fer-los totalment accessibles. Ara bé, el consistori no ha concretat quins seran ni quan es faran.

Tres districtes amb un sol parc accessible

Hi ha tres districtes que només tenen un espai de joc inclusiu: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sarrià – Sant Gervasi. Això, però, no vol dir que tinguin menys població infantil. La proporció d’àrees de joc inclusives en funció dels habitants menors de 15 anys només es manté en el cas de Sant Martí. Es tracta del territori amb més població infantil i el que té més parcs accessibles (set). D’altra banda, a les Corts viuen menys infants i el districte no té cap parc inclusiu.

Pel que fa a la resta de zones, la proporció no es correspon. L’Eixample, per exemple, passa de la segona posició en volum de població infantil a la quarta en nombre de parcs. Hi ha set parcs per cada 100.000 habitants, mentre que a Sant Martí n’hi ha gairebé 22. La taxa a Sarrià – Sant Gervasi és de 4,3 àrees de joc.

Parcs inclusius a tots els barris, el 2030

Per posar-hi remei, el consistori es marca l’horitzó del 2030. Aleshores, cada barri hauria de tenir, com a mínim, un espai de joc totalment accessible. De manera més immediata, l’Ajuntament preveu passar dels 21 parcs accessibles actuals a més de 70 el 2024. La majoria seran parcs que ja existeixen i que es renovaran. L’objectiu és que el 90 % de la població tingui una àrea del tot accessible a un màxim de 15 minuts de casa.