Aquesta planta d'Enagas al port de Barcelona és la més gran i antiga d'Europa preparada per al gas natural liquat, també dit GNL. Des de 1969 ha servit de magatzem de distribució cap a la xarxa terrestre, però ara torna a mirar cap al mar. Una infrastructura que tenen pocs ports al món, i que situa Barcelona amb avantatge en la implantació d'aquest combustible per a vaixells, en substitució del gasoil i del fuel. JORDI VILA, cap de Medi Ambient del Port de Barcelona "Estem parlant de cap emissió d'òxids de sofre, molt poques o pràcticament cap emissió de partícules en suspensió, i una reducció del 85% d'òxids de nitrogen." El canvi serà lent, perquè els vaixells tenen una vida llarga, d'entre 25 i 40 anys, però ja ha començat. Les principals companyies de creuers i de mercaderies l'estan implantant en els motors auxiliars que s'utilitzen durant les parades als ports, i encarreguen la meitat d'embarcacions noves amb motors principals de GNL. Avui dia, el Port de Barcelona ja disposa de camions cisterna per subministrar GNL a vaixells petits i preveu que d'aquí a pocs mesos un d'aquests atracaments podrà fer de benzinera de gas de grans embarcacions. L'objectiu a curt termini és disposar de vaixells gavarra per proveir pel costat mar els creuers i mercaderies mentre carreguen i descarreguen pel moll. "Aquesta capacitat, aquesta possibilitat de subministrar farà que el Port de Barcelona sigui un port escollit. Podrà atraure noves rutes, nous tràfics." Els beneficis del GNL aniran més enllà del port i el fred necessari per conservar-lo es reutilitzarà en empreses de la Zona Franca per mitjà d'una xarxa de canonades. La primera arribarà a Mercabarna l'any 2017 i servirà per refredar les cambres frigorífiques i estalviar mig milió d'euros cada any en energia. A part del gran mercat central de la ciutat, també s'estudien acords perquè el fred es reaprofiti en altres empreses de la zona.

Segons les autoritats portuàries, en aquesta part de la ciutat es genera el 15% de la pol·lució en partícules en suspensió (PM) i el 20% de diòxids de nitrogen (NOx). El port és el responsable de més del 20% de la pol·lució de la ciutat. Actualment, els creuers i ferris que atraquen a Barcelona generen el 2,6% dels òxids de nitrogen que hi ha a la Ciutadella o el 0,8% del que es troba a l’Eixample.

Per revertir aquesta situació, el Port ha decidit invertir en diverses iniciatives per tal d’establir el gas liquat (GNL) com a principal combustible net dels vaixells, les instal·lacions terrestres i els camions. Aquesta decisió va en detriment de la iniciativa que preveia la construcció d’una xarxa elèctrica amb preses especials per als vaixells. En tot cas, amb l’aposta a llarg termini pel GNL, el port podria complir amb les restriccions internacionals de les emissions marítimes fins a 2025 sense perdre competitivitat davant altres ports competidors.

Les principals companyies de creuers i de vaixells de mercaderies ja estan implantant el GNL en els motors auxiliars, que s’utilitzen durant les parades als ports, i alhora encarreguen la meitat d’embarcacions noves amb motors principals de GNL.

Per tal d’atreure a Barcelona noves línies i vaixells que utilitzen el GNL, s’ofereix una bonificació del 40% de les taxes a aquestes naus. El descompte pot arribar al 90% en sumar-hi les ajudes estatals.

Un port gasificat

El Port de Barcelona és un dels pocs d’arreu del món equipat amb una planta gasística. La planta d’Enagas hi és des del 1969 i, fins ara, ha servit sobretot com a magatzem de distribució cap a la xarxa terrestre. Però ara representa un gran avantatge de cara a nodrir de GNL els vaixells que atraquen a Barcelona.

El port ja disposa de camions cisterna per subministrar gas natural a vaixells petits i preveu que d’aquí a pocs mesos un dels molls esdevindrà una benzinera de gas per a grans embarcacions. L’objectiu a curt termini és disposar de vaixells gavarra per proveir les naus pel costat mar, mentre els vaixells carreguen i descarreguen viatgers i mercaderies des del moll.

També es treballa per tal de dissenyar un remolcador de gas a les instal·lacions portuàries, així com també en la transformació d’una gavarra a aquesta energia. Seria la primera embarcació gran, destinada al transport de càrrega, que hi hauria en tot el Mediterrani.

Alhora, la col·laboració entre Gas Natural Fenosa i Baleària permetrà instal·lar al ferri Abel Matutes, de la línia Barcelona-Palma, el primer motor auxiliar de gas de tot Espanya. Això tindrà un cost de tres milions d’euros i podria estar enllestit a final d’aquest mateix any.