Les picades de mosquit tigre són l'única via de contagi del Chikungunya. De moment, però, segons l'Agència de Salut Pública, no hi ha ningú que l'hagi contreta a Catalunya. En tots els casos que s'han detectat, 35 des del maig, els pacients havien estat en països amb una alta presència del virus, la majoria de l'Amèrica Central.De moment, asseguren que no s'està en fase d'alarma, però que cal estar amatents perquè si un mosquit pica algú infectat, i després algú altre, li podria contagiar la malaltia. PILAR CIRUELA, responsable del sistema de notificació microbiològica de Catalunya a l'Agència de Salut Pública de Catalunya "El més important és fer mesures preventives, evitar la picada tant de la persona quan va la primera vegada a països que són endèmics d'aquesta malaltia, com quan vénen aquí i presenten la malaltia." El chikungunya provoca febres altes, dolors articulars i musculars, mal de cap, i en alguns casos també erupcions a la pell i conjuntivitis. [IMGS PARACETAMOL] Es tracta d'una malaltia vírica que no és mortal però per a la qual no existeix tractament. Només hi ha medicaments per pal·liar-ne els efectes, sobretot analgèsics i antiinflamatoris. PILAR CIRUELA, responsable del sistema de notificació microbiològica de Catalunya a l'Agència de Salut Pública de Catalunya "La durada de la simptomatologia és variable, però generalment dura entre una i dues setmanes. Els dolors articulars poden mantenir-se durant setmanes o fins i tot mesos." Salut disposa d'un protocol d'actuació específic per fer front a aquests casos. A banda de prendre mesures preventives de cara al pacient, com l'ús de repel·lents, també es fan controls al seu entorn habitual. L'objectiu és eliminar qualsevol mosquit o larva que pugui haver-hi a la zona per evitar que es propagui la malaltia.

De tots els casos detectats, no n’hi ha cap en què el contagi s’hagi produït a Catalunya, sinó que es tracta de persones que havien viatjat a països amb presència del virus, especialment a l’Amèrica Central. La malaltia, que no és letal, provoca febres altes, dolors articulars i musculars, mal de cap, i en alguns casos també erupcions a la pell i conjuntivitis.

Els símptomes del Chikungunya solen durar entre una i dues setmanes, encara que segons l’Agència de Salut Pública, els dolors articulars poden mantenir-se durant setmanes o fins i tot mesos. De moment, no existeix cap tractament específic i per això es recepten medicaments per pal·liar-ne els efectes, com analgèsics i antiinflamatoris.

Per evitar-ne la propagació, Salut disposa d’un protocol d’actuació específic, que se centra tant en el pacient com en el seu entorn. D’una banda, cal evitar que el piqui cap altre mosquit, perquè d’aquesta manera l’animal s’infecta de la malaltia i podria contagiar-la a algú altre. Per això, es recomana, per exemple, usar repel·lents i cobrir-se la pell amb peces de roba llarga. D’altra banda, des de l’Agència de Salut Pública també es fan controls a l’entorn dels pacients, per eliminar qualsevol mosquit o larva que pugui haver-hi a la zona.