El titular del jutjat d’instrucció número 32, que va finalitzar al juny la investigació, fa responsables civils subsidiaris de l’accident Endesa i les companyies asseguradores en considerar que el transformador no estava correctament senyalitzat, motiu pel qual Endesa ja va ser sancionada per l’Ajuntament.

De resultes d’aquesta suposada negligència, el jove que s’havia introduït sense problemes, i en companyia d’un amic, al solar, va resultar electrocutat en el moment que es va internar a la instal·lació elèctrica, i va caldre amputar-li les quatre extremitats. La seva família n’exerceix l’acusació particular i reclama una indemnització de més de quatre milions d’euros per l’elevat cost de les pròtesis i per les seqüel·les psíquiques que arrossega el noi.