L’informe del síndic de greuges alerta que si el govern central imposa el dèficit al 0,7% a la Generalitat i aquesta es veu obligada a fer més ajustos, el sistema de drets socials es veurà “irremediablement afectat”. Segons l’estudi, si hi ha noves retallades “s’agreujaria la vulnerabilitat de diversos col·lectius socials”. En el text el Síndic lamenta que tant les decisions impulsades pel govern central com per la Generalitat s’han adoptat sense un diàleg que assegurés la coordinació de les mesures i conclou que aquest baix diàleg “ha provocat afectacions addicionals”.

L’informe del síndic dedica un capítol a la democràcia i la transparència i proposa una regulació perquè la ciutadania tingui accés a la informació pública. El document considera que la inexistència d’una llei que garanteixi i reguli l’exercici del dret d’accés a la informació i la transparència “no és justificable”.

L’habitatge és un altre dels temes que apareix reflectit a l’informe perquè ha estat una qüestió recurrent de l’acció del síndic durant el 2012. Amb 841 queixes, i 916 consultes l’habitatge suposa el 7% del total de reclamacions rebudes pel síndic.

Al llarg de 2012 Rafael Ribó va tramitar 8.231 queixes, 155 actuacions d’ofici i 16.667 consultes. En total, es van atendre 38.468 persones, . En els darrers tres anys les queixes i actuacions d’ofici s’han incrementat un 38,7%.