Aquest portal web, avalat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, es defineix com una “viquipèdia” que té com a objectiu aglutinar tota la informació de què es disposa sobre aquesta malaltia degenerativa en un sol espai.  Amb això, es pretén cobrir una necessitat formulada pels mateixos pacients, amb un llenguatge sense tecnicismes i a l’abast de tothom.

L’Observatori neix només 15 dies després de la inauguració d’un apartament per aprendre a viure amb l’esclerosi múltiple a l’Hospital Vall d’Hebron.