ESTHER MUR, fisioterapeuta CEM Marítim "Es tracta d'un grup de gent amb poliartrosi i dolor crònic que venen derivats del CAP de la Barceloneta i el que els realitzem aquí són dues sessions setmanals d'activitat física feta de manera molt lúdica, sobretot, perquè tinguin una adherència a l'exercici físic. Treballem molt la mobilitat articular, indirectament també la força, la resistència cardiorespiratòria i sobretot també el tema de l'equilibri, que és molt important en gent gran per evitar el risc de caigudes. L'estat anímic és una passada com millora, no té res a veure com comencen el programa a com l'acaben. A més a més, després hi ha resultats objectius. Nosaltres els passem tres tests al llarg del programa, un a l'inici, un al mig del programa i un al final. Els fem un informe també per a ells perquè vegin quina n'ha estat la evolució i la veritat és que ens sorprenem perquè deu-n'hi do les millores que hi ha, també quant a freqüències cardíaques i a tensió arterial. La gràcia del programa és que ho fan en grup i motives i potencies molt tota la part més social."