FRAN SOLER, historiador "Hola, em dic Fran Soler, sóc llicenciat en història i veí de Nou Barris. Vaig tenir l'oportunitat d'estudiar durant un parell d'anys a la universitat les masies de Barcelona i particularment les masies del districte. Can Valent és una masia d'estructura clàssica. Veiem que la nau o el cos de l'esquerra és més ample que el de la dreta. L'explicació d'aquesta asimetria, la trobem a l'estudi portat a terme per Ivan Matavera Martínez. Aquest estudi ens parla d'una torre de defensa medieval datada hipotèticament entre els segles XI i XII. A partir d'aquesta torre de defensa es va construir posteriorment la masia. Els especialistes daten Can Valent entre els segles XVI i XVII i molt probablement la masia que ens ha arribat als nostres dies ha experimentat més d'un moment constructiu."