Durant la concentració s’han mostrat textos i imatges que mostren la realitat dels refugiats en el seu camí cap a Europa. També s’hi ha instal·lat una tenda de campanya per reflectir el dia a dia d’una persona migrada en un campament de refugiats.

Adriana Cabeceran, membre de Stop Mare Mortum, ha criticat el paper dels estats membres de la UE. Lamenta que l’Estat espanyol hagi acollit menys del 8 % de les 17.387 persones a què s’havia compromès. Per això, Cabeceran ha anunciat que presentaran un requeriment contra l’Estat per incompliment de quotes. “Al juliol continuarem els tràmits per arribar al contenciós administratiu. Serà la justícia qui farà complir allò que l’executiu de Rajoy no està complint“, ha dit.