Els resultats de la investigació s’han presentat a un congrés de la Societat Toràcica Respiratòria Americana que s’està fent aquests dies a San Francisco. La investigació conclou que el risc de desenvolupar tumors malignes es duplica quan l’apnea és moderada i es quintuplica quan és greu.

Els trastorns respiratoris del son s’associen a més risc de patir problemes cardiovasculars, metabòlics i neurocognitius. Ara amb aquest estudi s’ha demostrat que també comporten més risc que es manifestin tumors i fins i tot un risc augmentat de mortalitat per càncer.

Treballs experimentals en animals encapçalats per investigadors de l’Hospital Clínic, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona han demostrat que els episodis repetits d’hipòxia (un subministrament inadequat d’oxigen característic de l’apnea del son) s’associen a una progressió accelerada del càncer. Els nous resultats experimentals són els primers a suggerir que les apnees del son es podrien associar amb un risc més alt de mortalitat per càncer en els èssers humans.