PEP PLA, president de l'ANFANOC "El procés que volem fer és integrar-nos a totes les activitats que el barri faci, a totes les demandes que el barri tingui i ser un més dins de tota l'estructura del barri." NARCÍS SERRATS, Associació de Veïns de Montbau "Els temps que estem passant són difícils i iniciatives com la nostra ajuden a intentar que aquesta casa es pugui mantenir."

Són persones que viuen fora de Barcelona però que s’han de desplaçar a la ciutat per rebre tractament. Pels responsables de l’Associació de Nens amb Càncer, és molt important que se sentin al màxim de còmodes possible durant el tractament. Festes com la d’aquest diumenge són una manera d’integrar-los al barri i també de sensibilitzar als veins.