La crisi aguditza les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. És la principal conclusió d’un informe que el sindicat UGT ha fet públic avui, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Segons l’estudi, l’atur afecta els dos sexes però la inactivitat és molt més acusada entre les dones. En aquest sentit, un 97,23% de les persones que no busquen feina perquè s’han de fer càrrer d’altres (fills, pares o persones discapacitades) són dones.

Les diferències també es donen per sectors d’activitat. Les dones es concentren a l’àmbit dels serveis (un 85% de les dones hi treballa), un dels que presenta pitjors condicions laborals. També són majoria en les categories menys valorades i pitjor retribuïdes.  De fet, la direcció de les empreses continua liderada majoritàriament per homes: hi ha un 67% d’homes directius enfront d’un 33% de dones.

Les diferències laborals suposen també una desigualtat de retribucions. La bretxa salarial (la diferència percentual entre el salari mitjà de les dones i el dels homes) és del 26%. Així, mentre la mitjana de salari dels homes és de 24.079 euros, la de les dones és de 17.898 euros.

Les desigualtats arriben també a l’àmbit de les prestacions. Al tenir un salari més baix i menor cotització, les dones tenen també una menor prestació si es queden a l’atur i pensions més baixes.

La crisi també s’ha notat en el repartiment de feines a la llar que, en lloc d’evolucionar cap a la corresponsabilitat, ha anat cap enrera. Segons les dades del sindicat, des de 2005 el nombre d’homes que agafen permís de paternitat s’ha anat reduint i el 2009 només representaven l’1%.

Per tot això, la UGT exigeixen que “la crisi no representi un pas enrera en la lluita contra les discriminacions” que afecten les dones  i consideren fonamental aplicar polítiques dirigides a combatre la discriminació laboral i polítiques que permetin la compatibilitat de la vida laboral i la familiar i un repartiment més equitatiu de les responsabilitat familiars.