MARIA BLANCO, tècnica responsable del PIAD de Sant Andreu "El PIAD és un punt d'informació i atenció a la dona. Atenem a les dones amb qualsevol tipus de demanda que tinguin, ja pugui ser una demanda personal, una demanda de participació, una demanda jurídica, una demanda per consultes de violència masclista. També fem tallers en grups, fem xerrades i promocionem que les dones s'agrupin entre elles i creïn entre elles xarxes socials." "El perfil d'usuàries que rebem és tot tipus de dones, ja sigui dones universitàries, dones sense estudis, dones casades, dones separades, dones solteres, mares, sense fills, de tot. El gran gruix és de 30 a 60." "Aquí al districte de Sant Andreu veiem unes 40 dones diferents al mes. Normalment atenem molt més a les dones d'aquí, a les dones catalanes, a les dones espanyoles també i després també a moltes sud-americanes. El 50 % de demandes són d'assessorament jurídic." "El PIAD no pot atendre la violència de gènere. Si que la pot detectar, informar, pot acompanyar, però no podem atendre perquè per això hi ha unes entitats especialitzades que no podem trepitjar com l'EAD, l'equip d'atenció de la dona que està a Garcilaso, i serveis socials."