JESÚS PORTAVELLA "Fa bastants anys que em dedico a investigar l'origen dels noms dels carrers. I aleshores hem fet algunes publicacions, s'han publicat alguns llibres per part de l'Ajuntament amb el resultat de les investigacions." "Quan investigo... no et pots refiar de res. He trobat, inclús a internet, errors de dates de personatges, i m'obliga a demanar les partides de naixement i de defunció de tothom, per estar ben segur." "Els interiors d'illa de l'Eixample porten nom de dona perquè donem preferència a les dones, ara. És que havia poques dones que tinguessin noms de carrers o jardins, i és per això. I hi ha districtes que tenen una preferència absoluta, com pot ser Sant Andreu o Sant Martí, per exemple, que tots han de ser dones. Les Corts també, en part. Tenen preferència les dones. Són part de la història de la ciutat, del món, perquè hi ha dones de fora, d'altres països, també. Però la idea és bàsicament poder anivellar, que no hi hagi tants homes i tan poques dones."