El programa s’adreça a nens de set i nou anys per tal de perfeccionar-ne la comprensió lectora i afavorir el seu futur escolar. Els docents que van treballar en el projecte durant el curs passat afirmen que el 95% dels alumnes que hi han participat en les activitats han millorat les seves competències en aquest àmbit.

Del total de 19 centres participants aquest curs, nou són de l’Eixample, quatre de Sants-Montjuïc, quatre de Nou Barris i dos de les Corts. Durant el curs es desenvolupen tallers formatius de lectura individual i en grup, sessions especials amb contacontes, xerrades familiars, activitats obertes al barri, reunions amb els centres educatius participants en el programa, entre d’altres.

Totes les activitats tenen l’objectiu de familiaritzar l’alumne amb la lectura i millorar-la. Els centres s’ocupen de triar el perfil de l’alumnat, ja que coneixen les seves característiques i necessitats sempre acordant-ho amb les famílies. Els diferents tallers es fan sempre fora de l’horari escolar, entre dilluns i dijous.