Foto: Laura Fíguls (ACN)

(ACN) “El temps és medul·la”. Així destaca el doctor Ferran Pellisé, cap de la unitat altament especialitzada en cirurgies de columna vertebral de l’Hospital Vall d’Hebron, la importància de poder operar amb rapidesa, però sense precipitació, les persones amb una lesió medul·lar aguda —que s’acaba de produir i és greu i urgent.

Equip multidisciplinari

Des de fa uns mesos la unitat disposa d’un equip multidisciplinari de professionals experts que també opera els caps de setmana, quan es produeixen el 33 % dels accidents, per garantir la cirurgia abans de les 24 hores. Vall d’Hebron atén uns 90 pacients l’any amb lesió medul·lar aguda, la meitat per sinistre de trànsit o pràctica esportiva i l’altra meitat respon al perfil de persona gran que ha patit una caiguda.