Tots els nens s'han despertat amb la mateixa emoció... MIREIA "Estic una mica nerviosa." IVAN "Estic molt nerviós, tan nerviós que a vegades li faig una mica la punyeta a ma mare." Per això avui tots intenten que el dia passi molt de pressa, ja sigui jugant amb els amics, donant menjar als coloms o buscant als aparadors la joguina somiada, i sobretot... ORIOL "Pensar amb una altra cosa perquè si no m'esvero, m'esvero, m'esvero." Alguns han deixat per a última hora una operació important... MAX "Donar-li la carta als reis." A la tarda, la majoria farà el mateix... AINA "Aniré a la cavalcada." Tots tenen clar com entren Ses Majestats a casa seva i com els han de rebre. ARIADNA "Als camells, aigua i als Reis, menjar." I després... GUILLEM "Em posaré el pijama i a dormir." Igual que els infants, la ciutat està preparada per rebre els Reis. Les tanques a punt per tallar el trànsit i els focus col·locats per il·luminar el pas de Ses Majestats. Això sí, els grans avui ho tindran més difícil per aparcar.