L'empresa ARC Concessionària d'Obres i Serveis ha presentat a l'Ajuntament un projecte d'equipaments per a la Llosa de la Vall d'Hebron. El nou pla refà l'ordenació urbanística del projecte del govern anterior, que va quedar aturat per la crisi, i proposa un nova forma d'explotació dels espais mitjançant un règim de concessió. Un operador privat en farà la inversió inicial i obtindrà els beneficis de l'explotació dels diferents equipaments. Pagarà un cànon anual a l'Ajuntament, que mantindrà la titularitat dels terrenys. La macroilla d'equipaments inclourà l'ampliació de l'àrea de consultes externes de l'Hospital Vall d'Hebron, un centre sociosanitari, allotjaments per a familiars de malalts de llarga estada a l'hospital, una escola bressol, una residència destudiants i un nou mercat. VICENT GUALLART, gerent dHàbitat Urbà i arquitecte en cap de Barcelona "Té dues característiques fonamentals. La primera, que està fet de tal manera que es pugui fer per parts. Començant evidentment pel mercat, perquè hi ha un compromís que sigui la primera cosa que es tiri endavant, i la segona qüestió és que és la iniciativa privada la que fa una proposta que l'Ajuntament evidentment la resoldrà i després la pot desenvolupar." Els concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron estan esperançats amb el projecte. Fa anys que esperen el trasllat a la Llosa i confien que, a banda de millorar les instal·lacions, quan sigui una realitat el nou pla dinamitzarà la zona i els unirà amb els barris de l'entorn. PILAR JAVIER, presidenta dels Concessionaris del Mercat de la Vall dHebron "És un gran projecte. Dels que hem tingut, el més important, i esperem que es faci realitat. Sinó, és clar, els concessionaris fa tres anys que esperem i hem tingut tres projectes. Esperem que aquest sigui el definitiu." Ara l'Ajuntament ha d'aprovar el projecte i presentar-lo en un concurs públic.

ARC Concessionària d’Obres i Serveis és l’empresa que  ha presentat el projecte. Si tira endavant, s’ampliarà l’àrea de consultes externes de l’Hospital Vall d’Hebron i es construiran també un centre sociosanitari, allotjaments per a familiars de malalts de llarga estada a l’hospital, una escola bressol, una residència d’estudiants i un nou mercat.

El projecte, però, preveu que les obres es puguin fer per parts, en funció dels recursos econòmics de què es disposi en cada moment.