DORA SERRA, escriptora "A Barcelona, quan va créixer, hi havia moltes fàbriques, hi havia molta riquesa, hi havia molta pol·lució. Els barcelonins rics sortien de la ciutat, venien a prendre bons aires. Horta quedava a la vora, l'home de la casa podia anar a la feina, a la fàbrica i deixava la família aquí. I es va començar a construir en aquesta zona a prop de Can Cortada, en aquest carrer que som ara, que avui en dia es diu Campoamor, que era la rambla de Cortada. Les façanes són molt treballades, les reixes són de ferro forjat, també molt treballat, fan un ull de bou, fan una estructura... Hi posen una imatge, hi posen un esgrafiat i això avui dia ho valorem molt, ja que estem acostumats a aquesta arquitectura tan cubista. Totes aquestes cases modernistes s'han convertit en clíniques o residències per a gent gran. Es poden mantenir gràcies a això, perquè sinó no es poden mantenir".