Segons l’esborrany de llei que ha impulsat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es pretén impulsar el copagament del servei de transport amb ambulància. Segons aquesta normativa els malalts crònics que utilitzin el servei del Sistema Nacional de Salut per a visites no urgents pagaran 20, 40 o 120 euros anuals segons la seva renda.

Concretament, els pacients amb rendes iguals o superiors als 100.000 euros hauran de pagar un import màxim de 60 euros al semestre. Els pacients amb condició d’assegurat actiu o pensionista i que els seus beneficiaris tinguin una renda igual o superior a 18.000 euros i inferior a 100.000 euros, hauran de pagar un màxim de 20 euros al semestre. Els pacients que tinguin una condició d’assegurat actiu o siguin pensionistes pagaran un màxim de 10 euros per cada sis mesos.

Els pacients no crònics que utilitzin de manera puntual el servei del SNS també hauran de pagar el transport, en funció dels mateixos nivells de renda. Sanitat ha establert el cost de 50 euros per transport, independentment del preu real i dels quilòmetres recorreguts. D’aquesta manera el pacient haurà de pagar el 10% de la tarifa, és a dir, cinc euros per trasllat amb ambulància.