ISABEL RUIZ, Jubilats i Pensionistes UGT Catalunya "No pot ser que ara també els més grans siguin els que han de pagar totes aquestes injustícies, que al final han de pagar o ajudar a l'atur dels nostres fills, als estudis dels nostres néts, tot recau sobre els jubilats i a menys pensions, mínimes com sabeu, que en aquest país no apuja la mitjana de 800 euros."

Aquesta nova retallada se suma a les que ja estan afectant el col·lectiu de persones grans, que asseguren que a les pensions disminuïdes s’hi suma l’euro per recepta o el pagament per l’ús de les ambulàncies. Tot això també s’afegeix a les càrregues familiars i reclamen que no pot ser que tot recaigui sobre la gent gran.