ADA COLAU, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: "El tema del lloguer és una de les regulacions més precàries que hi ha a tot Europa. El lloguer aquí està molt desregulat. Hi ha moltes persones que si deixen de pagar per insuficiència econòmica queden desemparades. S'ha agilitzat moltíssim el desnonament per lloguer perquè és molt més ràpid que les execucions hipotecàries i ens trobem milers de persones abocades al carrer sense cap mena d'allotjament. És un problema greu ena ciutats com Barcelona. A les grans ciutats el percentatge de lloguer és molt més elevat que la mitjana estatal, la mitjana estatal seria d'un 15% de lloguer i a Barcelona pot superar el 30%. S'ha de distingir entre petit propietari i gran propietari. Jo crec que no és el mateix llogar el pis a una entitat finançera, que no té urgència per recuperar el pis, que a un petit propietari que sí que pugui tenir urgència. S'hauria de regular una distinció entre deutors de bona fe i de mala fe. És a dir, qui deixa de pagar el lloguer perquè vol i aquell que no pot. No pot ser que ara mateix tinguin la mateixa consideració. Ara mateix hi ha un procediment exprés per a aquells casos que la gent està deixant de pagar per mala fe però no s'estan considerant aquells casos en què realment la gent no pot fer una altra cosa. L'Administració hauria de garantir una intervenció que permeti o renegociar aquest lloguer o, si no, garantir un reallotjament en habitatge públic. Em sorprèn que a Barcelona els llançament de lloguer siguin del 95% i que només un 5% siguin d'hipoteques. També és cert que llançaments hipotecaris que afecten famílies de classe mitjana alta la gent no s'espera a tenir un procediment judicial, per la vergonya. Hi ha molta gent que abandona el pis per pròpia iniciativa abans que hi hagi una ordre judicial i això podria ser en part una explicació. També és cert que legament el desnonament en el lloguer és més ràpid i explica que siguin molt més nombrosos els llançaments a Barcelona per lloguer que no pas per hipoteca."

El drama dels desnonaments a la ciutat de Barcelona respon, majoritàriament, al preu tan elevat del lloguer i no a les execucions hipotecàries. Segons dades del Deganat dels Jutjats de Barcelona, a les quals ha tingut accés BTV Notícies, durant aquest 2012 s’han executat 3.439 desnonaments a la ciutat. Un 95% dels desallotjaments es produeixen per impagament del lloguer i només el 5% són per deute hipotecari. Segons la mateixa font, l’any passat hi va haver 4.610 desnonaments, uns 21 al dia (comptant tan sols els dies hàbils). Aquest és el primer any que les dades diferencien entre els desnonaments produïts per impagaments d’hipoteques o de lloguer.

Del total dels desnonaments, l’Ajuntament ha atès un 10% dels casos, concretament 290 famílies afectades. El consistori es mostra satisfet amb l’atenció oferta pels serveis socials municipals, que han facilitat assistència a 77 famílies més que l’any 2011. En declaracions als periodistes aquest divendres al matí, la regidora de Qualitat de Vida, Maite Fandos, ha reclamat que l’Ajuntament i les entitats siguin els encarregats de gestionar el fons d’habitatge social , funció que ara recau en l’Estat. Fandos ha destacat que, fins a aquest mes de novembre, el consistori ha destinat més d’1,66 milions d’euros a ajuts econòmics per fer front al pagament de lloguers, d’hipoteques o al manteniment d’habitatges de persones amb dificultats econòmiques.

El consistori també afirma que vol consolidar la borsa del fons d’habitatge de lloguer social, és a dir, el parc públic de lloguer en què l’usuari paga en funció de la capacitat econòmica que tingui. Aquest fons disposa actualment de 1.639 habitatges, dels quals s’han adjudicat 136 durant aquest any 2012. Les dades fetes públiques per l’Ajuntament es coneixen l’endemà que el Consell de Ministres va aprovar un decret llei amb mesures urgents per evitar desnonaments. La norma incorpora un seguit de requisits que s’han de complir per optar a una moratòria de dos anys en el pagament de la hipoteques. Les entitats socials consideren que aquestes condicions són excessivament restrictives i alerten que poden deixar-ne fora milers de persones, que no podran acollir-se a la mesura urgent del Govern. Aquest migdia la PAH ha convocat els mitjans a una roda de premsa per valorar les mesures urgents que ha pres el govern central.

Segons la portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Ada Colau, les persones amb un pis en règim de lloguer estan desprotegides davant la llei. Diu que el procés per executar un desnonament per impagament és molt ràpid i que l’Administració ha d’intervenir per “renegociar els lloguers o un reallotjament en habitatge públic”. Colau ha afegit que cal distingir entre els deutors de bona i mala fe.