ADA COLAU, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca "Qualsevol persona que pot perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca és una situació de vulnerabilitat extrema, i entenem que totes les persones s'haurien de poder acollir a una moratòria temporal de desnonaments d'habitatge habitual." LLUÍS RABELL, president Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona "Arriba tard i malament perquè s'han produit ja més de 400.000 execucions hipotecàries perquè hi ha hagut un gran patiment social, perquè hi ha hagut víctimes hi ha gent que ha mort, que s'ha suïcidat com a conseqüència d'aquesta situació." ADRIÀ ALEMANY, portaveu Plataforma d'Afectats per la Hipoteca "Però per una altra banda hi ha el tema del deute i només es resol reformulant la llei que és la que regula la llei d'execució hipotecària i aquó nosaltres demanem la dació en pagament amb efecte retroactiu i en canvi el govern no està dient absoultament res" JESÚS SÁNCHES, col·legi d'Advocats de Barcelona "El que fa falta és que hi hagi una llei de sobrendeutament o bé de segona oportunitat com es coneix en el notre entorn, als països de la Unió Europea, en el qual en funció de la situació personal d'una família endeutada, un jutge pugui analitzar el cas i pugui suspendre un desnonament."

Ada Colau, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, considera que les mesures aprovades pel Govern són insuficients. Creu que qualsevol iniciativa que es prengui per evitar els desnonaments hauria de tenir en compte la dació en pagament retroactiva i s’hi haurien de poder acollir tots els afectats, sense excepcions. Des de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona denuncien que les mesures arriben tard, perquè ja s’han executat 400.000 hipoteques i això ha provocat molt patiment entre els afectats. El Col·legi d’Advocats de Barcelona proposa que el Govern espanyol miri cap a Europa i prengui exemple d’altres països, on un jutge analitza el cas d’una família i pot decidir la suspensió d’un desnonament.