El límit de renda que determinarà si se suspenen temporalment els desnonaments de les famílies ha estat el motiu de desacord entre PP i PSOE. Mariano Rajoy s’ha negat a acceptar la proposta del PSOE, que establia el llindar en 1.830 euros, i l’ha abaixat. Així, el Govern ha aprovat mesures legals per establir moratòries de dos anys en els desnonaments de l’habitatge habitual de famílies amb ingressos inferiors a 1.600 euros al mes.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat aquest migdia les principals mesures que ha qualificat “d’urgència” aprovades pel Consell de Ministres. Es tracta, segons la vicepresidenta, de dues “mesures de xoc” que han de pal·liar la situació dels col·lectius més vulnerables.

Sáenz de Santamaría ha afirmat que posen en marxa dues mesures prioritàries, que han analitzat en reunions amb grups polítics i amb tècnics, per “motius humanitaris”. En concret, les novetats consisteixen a aturar els desnonaments dels col·lectius que no superin els 1.600 euros d’ingressos mensuals (una renda de tres vegades l’IPREM) i dins d’aquesta forquilla econòmica s’evitarà que es facin fora de casa les famílies nombroses, amb fills menors de tres anys, amb persones a càrrec amb algun tipus de dependència o discapacitat, les persones endeutades que estiguin a l’atur o sense prestació i les que es trobin en situacions de violència masclista.

La segona mesura d’urgència que ha pres el Govern ha estat l’obligació de crear un fons social d’habitatge de lloguer a preus baixos per a les persones que ja han perdut l’habitatge. El Govern ha dit que, en el decret llei en què està treballant, també s’establiran nous llindars econòmics per aplicar al codi de bones pràctiques bancàries, es donarà més independència a les societats de taxació, es milloraran aspectes com les subhastes i s’establiran límits per a la compra d’habitatge per evitar el sobreendeutament.

Tampoc no queda clar si s’aturaran tots els desallotjaments fins que no s’apliqui la nova llei, ni tampoc no s’ha parlat sobre la dació en pagament ni la possible retroactivitat de les mesures. Durant la negociació, el PSOE havia demanat que s’abaixessin els interessos de demora per a les persones que tornin a pagar la hipoteca més endavant o si una part dels habitatges buits dels bancs i caixes es destinaran al lloguer social per a persones ja desnonades, peticions que segons el govern del PP han estat escoltades.