El sistema actual de cobrament de crèdits hipotecaris es va crear fa més d’un segle, l’any 1909. El CGPJ va encarregar un informe sobre aquest marc legal. Els encarregats d’estudiar-lo ja ho han fet i ara han remès el treball a l’òrgan rector dels jutges, que també l’analitzarà.

L’informe elaborat pels jutges parla de “mala praxis de les entitats bancàries” i proposa mesures per protegir les famílies que estan a punt de quedar-se sense llar. Suggereixen, per exemple, que les ajudes que l’Estat està donant a la banca s’estenguin als clients sobreendeutats. Aquesta és la via principal de solució per al problema dels desnonaments que ofereixen els jutges per aturar el drama de les execucions hipotecàries. En quatre anys s’han produït unes 350.000 a tot Espanya.

L’informe proposa una transformació de fons en el marc jurídic que ordena les execucions hipotecàries i, per evitar-les, demana moratòries en el pagament dels terminis per circumstàncies d’accident, atur, desgràcies o malalties. A més, valora la llei de cobrament de crèdits creada l’any 1909 com una norma que permet processos “extremadament agressius davant el deutor”.

Els jutges també proposen la dació en pagament

L’estudi va més enllà de les crítiques i proposa que la dació en pagament, és a dir, l’entrega de l’habitatge per cancel·lar el crèdit, es converteixi en una “regulació imperativa en determinades circumstàncies”.

També critica el fracàs del Codi de Bones Pràctiques implantat pel ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos. Els magistrats destaquen que aquest codi, a més de ser d’aplicació voluntària per part dels bancs, només s’aplica als deutors “que estan al llindar de l’exclusió” i afirmen que, des que va entrar en vigor fa sis mesos, “l’aplicació d’aquesta norma ha estat testimonial”. La comissió conclou denunciant el privilegi processal dels bancs, pel qual “el deutor no pot al·legar o oposar-se a pràcticament res” i reclama que es reparteixin les càrregues socials derivades de la crisi que avui afecten exclusivament els ciutadans, “la part més feble del sistema”.