"Este árbol está mal colocado. La señalización para personas ciegas te enfoca directamente al árbol cuando en teoría tiene que enfocarte hasta el banco de la marquesina." És una de les principals dificultats amb les quals topen les persones cegues a l'hora d'agafar l'autobús. A finals de 2012 l'Ajuntament va substituir els encaminaments de cautxú per uns altres, més amples i de ciment, integrats a la vorera. Malgrat la millora que, reconeixen els invidents, els va suposar el canvi, encara ara s'han d'enfrontar a nombroses barreres aquitectòniques. GEORGINA NAVARRO, invident "El que em dificulta sobretot és l'encaminament fins al forat de l'arbre. 9.24 Per nosaltres són barreres arquitectòniques!" Els arbres, però, no són l'únic problema. MAITE RUIZ, mare de la Gerogina "Hi ha altres panots que no tenen arbre, però l'encaminament va a parar directament a la carretera. Això suposa que si passa un autobús, s'endú el bastó per davant en el millor dels casos." L'ONCE ha traslladat la problemàtica a l'Ajuntament i treballen conjuntament per trobar-hi una solució. DOLORS LUNA, cap de la Unitat d'Autonomia Personal d'ONCE a Catalunya "Hem proposat dues solucions. La primera és moure la parada d'autobús uns centímetres i la segona és que la franja de localització no arribi a la barrera arquitectònica." Un cop localitzats els punts conflictius, l'Ajuntament iniciarà les obres de millora.

Malgrat la millora que, reconeixen els invidents, els va suposar el canvi d’encaminament efectuada a finals de 2012, encara ara s’han d’enfrontar a nombroses barreres aquitectòniques.

Les dues propostes amb les quals treballen l’ONCE i l’Ajuntament consisteixen a moure la parada d’autobús uns centímetres i evitar que la franja de localització arribi a la barrera arquitectònica. Un cop localitzats els punts conflictius, l’Ajuntament n’iniciarà les obres de millora.