La preinscripció per al curs 2013-14 es pot fer des de dilluns 6 fins al divendres 17 de maig, ambdós inclosos. Els impresos de preinscripció es poden recollir a les escoles bressol municipals, a les OAC, al punt d’atenció de l’IMEB i a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació. La sol·licitud s’haurà de presentar amb la documentació corresponent a l’escola bressol demanada en primera opció, tot i que també es pot portar a les Oficines d’Atenció Ciutadanes. Només s’admetrà una única sol·licitud.

La llista dels nens i nenes admesos es farà públic el 7 de juny i la matrícula es podrà fer durant la setmana del 10 al 14 de juny. Barcelona disposa també de cinc llars d’infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula.