La intervenció la van dur a terme al febrer membres del cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, però la notícia ha transcendit ara. Es va basar en una inspecció ocular, suficient per determinar -amb l’ajuda de tècnics de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat- que s’estaven posant a la venda pells d’animals protegits tant per la Llei de protecció d’animals de Catalunya com per normatives internacionals que en regulen i controlen la tinença, venda i comercialització.

Al responsable de l’establiment se li va requerir informació sobre la procedència del material, però no va aportar cap document que acredités que l’havia obtingut legalment. Després d’una anàlisi exhaustiva de les peces, s’ha pogut confirmar que la majoria, 97, corresponen a pells de serpent: 53 “Python reticulatus”, 37 “Ptyas”, sis “Eunectes murinus” i una “Python sebae”. 11 exemplars més són de gat salvatge, una espècie autòctona catalana habitual en els nostres boscos.