Després d'estar tot el dia pendents dels comptes bancaris les farmàcies han cobrat, a mitja tarda, els 309 milions d'euros que els devia la Generalitat. ANTONI TORRES president de l'Associació de Farmàcies El pagament rebut correspon al deute pels medicaments dispensats els mesos de novembre i desembre de 2012 i maig de 2013. Ara, els quedaran encara per cobrar les factures corresponents a setembre i octubre d'aquest any. La Generalitat s'ha compromès a pagar una d'aquestes dues mensualitat abans que acabi l'any i posar-se al dia de pagaments durant el 2014. Això, però, no acaba de convèncer els farmacèutics. El pagament l'ha fet el govern central directament a les farmàcies a través del pla de pagament a proveïdors.

El pagament s’ha efectuat a través del mecanisme de pagament a  proveïdors del Ministeri d’Hisenda i sense passar per la Generalitat i el CatSalut. En total, han cobrat les factures pels medicaments dispensats el novembre i el desembre de 2012 i del maig de 2013.

Tot i que el cobrament d’aquest dimecres és una bona notícia per als farmacèutics, des de la FECAC s’alerta que “el pagament dels propers mesos no està resolt” i que, segons el calendari elaborat per la Generalitat, fins a finals d’any només rebran una mensualitat. De fet, des del 5 de novembre les farmàcies estan pendents de cobrar 107 milions d’euros i el proper 5 de desembre haurien de rebre 118 milions pendents de l’octubre. Per tant, d’aquí a finals d’any només es pagarà el setembre i quedarà pendent la mensualitat de l’octubre, ja que la factura de novembre no es pagarà fins al 5 de gener i la de desembre, fins al 5 de febrer. De fet, en la reunió d’aquest dimarts a la nit a L’Auditori, els farmacèutics es van mostrar molt escèptics i no s’acaben de refiar del compromís de la Generalitat, tot i que és la primera vegada des de 2011, quan van començar els impagaments, que els farmacèutics reben un compromís per escrit.

En cas que no s’efectuïn els pagaments, les mesures de força proposades pels col·legiats són cobrar al pacient el 100% del medicament o no dispensar medicaments amb recepta. Tot i així, aquestes propostes se sotmetrien a votació en cas que la Generalitat incompleixi el compromís de pagament.