En aquesta classe d'espanyol, hi estudien estrangers de més de 15 nacionalitats diferents. El Shiyuan és un d'ells. És xinès i actualment està repetint el cinquè curs d'espanyol. SHIYUAN ZHANG, estudiant de cinquè curs d'espanyol "Castellano es una lengua muy diferente que mi lengua materna. Pero eso necesito más tiempo para aprender y nadie puede asegurarse que puede aprovar un curso sin repetir." En canvi, l'Hélene, en ser francesa, no ha tingut gaires problemes per estudiar castellà i mai no ha hagut de repetir. TERENCIO SIMÓN, director de l'EOI Barcelona Drassanes "Repetir una llengua com el xinès, el japonès o l'alemany és relativament freqüent i crec que no s'ha de penalitzar. Penalitzaria els alumnes que no venen a classe." La pujada de preus a les escoles oficials d'idiomes preveu augmentar per al curs que ve la matrícula un 55%, és a dir, que es passi dels 177 euros actuals als 275, aproximadament. A més, també es penalitzaran els repetidors. Els que ho facin per primer cop, pagaran 412 euros i els que repeteixin per segona vegada, 495€. BÀRBARA DOMÈNECH, estudiant de segon curs d'anglès "Jo mateixa no podria pagar-ho i hauria de deixar el curs i després entrar aquí és molt difícil." NINO LARA, representant d'estudiants al Consell Escolar EOI Barcelona Drassanes "L'increment aquest se'ls ha de pal·liar: amb més beques i fraccionant els pagaments." Des de la Generalitat, asseguren que, malgrat aquest augment, aquesta continuarà sent l'oferta més barata a Catalunya. MELCIOR ARCARONS, director general d'FP i ensenyaments de règim especial "El que és important comprovar és que després de realitzar l'augment continua sent la opció més interessant." La possible pujada de matrícules coincideix amb què els universitaris que comencin la carrera el curs que ve, no podran graduar-se si no acrediten el nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià.

Es preveu que durant el 2014 el cost de la primera matricula a les EOI serà de 275 euros, en lloc dels 176,50 euros actuals. En cas de repetir curs el cost serà de 412,50 euros en la primera repetició i 495 euros en la segona. Segons el sindicat d’ensenyament USTEC aquesta mesura només té finalitats recaptatòries, però des de la Generalitat s’assegura que, malgrat l’increment de preus, les EOI continuent sent l’oferta més barata a casa nostra.

Terencio Simón, director de l’EOI Barcelona Drassanes, assegura però que aquesta mesura és injusta per als alumnes que tenen llengües maternes molt diferents a les que estudien, “repetir una llengua com el xinès, el japonès o l’alemany és relativament freqüent i crec que no s’ha de penalitzar. Penalitzaria els alumnes que no vénen a classe.”

El representant d’estudiants al Consell Escolar EOI Barcelona Drassanes, Nino Lara, propossa que l’increment es compensi amb més beques i fraccionament dels pagaments.