Pot presentar-se a les eleccions qualsevol persona major d’edat, empadronada a la ciutat i amb una discapacitat reconeguda o que representi persones amb discapacitat intel·lectual.

Pel que fa als votants, en aquesta ocasió el cens és de 130.000 persones, el 8 % del total de barcelonins. Són persones empadronades a la ciutat que tenen una discapacitat acreditada i són majors d’edat, o bé tutors d’una persona amb discapacitat.

També és necessari estar inscrit o inscriure’s al cens de l’IMPD. Això es pot fer fins al mateix dia de les eleccions, o fins al 6 de maig en cas de voler votar de manera anticipada. I és que, per primera vegada en aquestes eleccions, s’ofereix la possibilitat de votar anticipadament, per correu o per internet.

Per donar a conèixer aquestes eleccions i fomentar-hi la participació, l’Ajuntament ha engegat una campanya informativa i també ha creat el web ajuntament.barcelona.cat/jotambefaigbcn, amb tota la informació sobre el procés.

A diferència d’altres instituts municipals, el Consell Rector de l’IMPD està format per 10 representants de l’Ajuntament i 10 representants de les persones amb discapacitat física, auditiva, visual, intel·lectual o per trastorn mental. Constitueixen l’òrgan de l’Ajuntament que defineix i coordina les actuacions municipals destinades a garantir els drets i una millor qualitat de vida d’aquestes persones.