Les persones amb síndrome de Down estan predisposades genèticament a desenvolupar Alzheimer en l'edat adulta. Una constatació científica que fa un any i mig va portar a la creació de la Unitat Alzheimer-Down. Avui ha inaugurat seu física a l'antic recinte hospitalari de Sant Pau. En aquest edifici se centralitzarà l'atenció neurològica de les persones amb síndrome de Down de Catalunya. En 15 mesos s'han visitat 309 persones i d'elles el 25 % han estat diagnosticades de la malaltia. JUAN FORTEA, coordinador de la Unitat Alzheimer Down: Diagnosticar el Alzheimer en la población general muchas veces es difícil pero en el síndrome de down todavía es más complicado. Se trata de diagnosticar un deterioro sobre una discapacidad intelectual. La prevalença de la malaltia en l'edat adulta ofereix dades colpidores. Als 70 anys un 90 % de les persones amb síndrome de Down seran diagnosticades d'Alzheimer. CATI TRIAS, presidenta de la Fundació Síndrome de Down: "Les dades no ens agraden de sentir-les però està bé que ens preparem i és important el que diu el doctor de poder fer un diagnòstic el més precoç possible." La Montserrat és una de les pacients que ja rep atenció a la unitat. MARIA TERESA MONCLÚS: "La Montserrat va començar l'any passat i jo també a fer unes valoracions, aquest any repetim." "El que vaig veure, memoritza-ho, ho tapo i després haig de dir quins dibuixos vaig veure." La Unitat Alzheimer-Down és l'embrió d'un projecte, l'International Sant Pau Alzheimer and Down Barcelona Institute, que vol ser referència mundial per a la recerca en l'Alzheimer.

El nou espai està ubicat al Pavelló Santa Victòria a l’Hospital de Sant Pau i el seu objectiu és portar a terme un programa de salut consensuat per la Fundació Catalana Síndrome de Down i Sant Pau per a la detecció precoç de l’Alzheimer i altres patologies neurològiques.

El Servei de Neurologia de Sant Pau s’encarregarà, a partir de l’obertura d’aquesta unitat, de l’avaluació i assistència de tota la patologia neurològica detectada als pacients derivats per la Fundació Catalana Síndrome de Down. De les 309 persones visitades a la unitat d’entre 18 i 69 anys, el 37 % presenten una disfunció cognitiva i el 25 % han estat diagnosticats d’Alzheimer. Aquesta malaltia té una prevalença molt major en les persones amb síndrome de Down per la trisomia en el cromosoma 21, en què es produieix la proteïna precusora en la gènesi de l’Alzheimer. Segons els experts, als 70 anys un 90 % de les persones amb síndrome de Down seran diagnosticades d’Alzheimer. També, gràcies a la recerca en aquesta unitat, s’ha detectat una prevalença de l’epil·lèpsia en el procés d’envelliment d’aquestes persones.

L’increment de casos d’Alzheimer s’explica també per l’augment de l’esperança de vida de les persones amb síndrome de Down. Els experts apunten com a principal repte la dificultat per arribar al diagnòstic. La Unitat Alzheimer-Down és l’embrió d’un projecte, l’International Sant Pau Alzheimer and Down Barcelona Institute, que vol ser referència mundial en la recerca.