Cada exemplar o conjunt arbori disposa d’una fitxa que inclou el nom de l’espècie, el número de catàleg, la ubicació, la propietat, les característiques (alçària, diàmetre de la capçada, any de catalogació i data aproximada de naixement) així com una breu descripció i una fotografia.

La inclusió d’aquest catàleg n’assegura la conservació, ja que en cap cas els exemplars no poden ser eliminats o veure’s afectats. Els elements que es tenen en compte a l’hora d’incloure un arbre dins aquest catàleg són, principalment, l’edat, la mida, la història i les qualitats estètiques.