L’Associació considera que, en un Estat de Dret, cal garantir els drets de la ciutadania i que aquesta tasca recau sobre jutges i Tribunals. Mitjançant un comunicat, alerten que la intervenció de la policia autonòmica a la Ciutat Judicial pot posar en perill la distribució de funcions entre el Poder Judicial i les Forces de Seguretat.

Jutges per la Democràcia considera que aquesta l’actuació policial no només denota una “falta de cortesia institucional” sinó que “revesteix una gravetat que cal que sigui denunciada públicament, en tant que es produeix al marge de qui constitucionalment té encomanada la garantia dels drets dels ciutadans, que en aquest cas és el Jutjat de Guàrdia”.