La iniciativa permetrà crear un itinerari propi per a aquests malalts que podran, per exemple, ser tractats amb deferència, evitar anar a la sala d’espera o tenir l’acompanyament d’un familiar en un box d’urgències. L’objectiu és evitar molèsties i conflictes amb els professionals o altres usuaris. La conselleria preveu que la targeta tingui un caràcter “molt restrictiu”. Calculen que s’hi podrà acollir com a màxim un 1% de la població. Les proves pilot començaran el 2012.