Són els 145 joves que aquest estiu han participat en el programa "Barcelona t'acull" i que avui recollien el seu diploma. Han passat dos mesos coneixent la ciutat i aprenent nocions de català... El programa "Barcelona t'acull" està destinat als nens estrangers que arriben a Catalunya a través del reagrupament familiar però que encara no estan escolaritzats. L'objectiu és que l'aprenentatge del català i la familiarització amb l'entorn els faciliti l'accés a l'escola. Un cop acabat el programa "Barcelona t'acull" l'àrea d'Immigració de l'Ajuntament fa un seguiment d'un any dels participants per comprovar que s'han integrat en el sistema escolar sense problemes.

Els joves que participen en el programa ‘Barcelona t’acull’ presenten una taxa d’escolarització més alta que els que no en formen part i també aconsegueixen una millor interacció amb els joves de Barcelona. Són dades del seguiment que l’àrea d’Immigració de l’Ajuntament fa cada any a tots els nois que participen al programa.

D’aquest mateix estudi també se’n desprèn que els joves que passen per ‘Barcelona t’acull’ tenen una major disponibilitat a fer servir el català de forma quotidiana respecte als que no hi han participat.

El programa “Barcelona t’acull” busca ajudar a integrar els joves que provenen de l’estranger fruit del reagrupament familiar però que encara no han iniciat l’escola. La proposta es fa durant els mesos de juliol i agost i inclou activitats juvenils i associatives a més d’oferir classes de català.

Aquest any hi han assistit 145 joves provinents de 18 nacionalitats diferents i els grups més nombrosos han estat els provinents del Pakistan i de Bolívia.

El curs ha servit als joves per conèixer la ciutat i per obtenir informació sobre tots aquells recursos municipals que l’Ajuntament posa a disposició dels joves d’aquesta franja d’edat.